Buku Islam

Penerbit PT Widya Cahaya – Tafsir Ilmi Ayat Sains Al Quran – Ensiklopedia Ayat-ayat Sains Al Quran – Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur’an da Hadits – Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad dan Tokoh-tokoh Besar Islam – Khazanah Tiga Tempat Suci – Al Quran Tafsir dan Moqoddimah – Tafsir Al Quran Yang Disempurnakan – Tafsir Ayat-ayat Sains Al Quran Abad 22 – Ensiklopedia Ayat-ayat Sains Al Quran Abad 22